Marketing bez obalu

10-dňová agentúra: Reklama a tupý humor

February 24, 2020
Ako vnímajú 10-dňovú agentúru jej tohtoroční členovia týždeň po jej skončení? O pocitoch, očakávaniach, skúsenostiach a úpornom procese vymýšľania vám porozprávajú osobne.